Luna kök

Bygglov

Vi erbjuder fackmässiga bygglovsritningar för nybyggnad samt till- och ombyggnad för alla typer av byggnader. Vi hjälper dig även med bygglovsansökan.

De tjänster vi kan hjälpa till med är bland annat utföranden på:

- Konsultation & rådgivning
- Bygglovsritningar & handlingar
- Ny- och tillbyggnadsritningar
- Arkitektur och konstruktionsritningar
- Energiberäkning
- Kontrollansvarig
- Projektering och byggnation